BEL DIRECT 06-15 23 17 23

 

De gedigitaliseerde overheid bevraagt de burger slechts eenmaal een gegeven. Vaker mag niet. Eenmaal geregistreerd wordt het gegeven gedeeld met andere overheidsorganisaties waarvoor dat gegeven relevant is. Deze zullen het gegeven zo nodig vertalen naar gevolgen voor de burger in termen van rechten en verplichtingen in relatie met de overheid. Ten opzichte van vroeger een flinke efficiëntieslag, voor zowel burger als overheid. Het herhaald invullen van gegevens bij bevragingen wordt voroomen. Bij elke bevraging worden reeds bekende gegevens vooringevuld.

Gegevens rond een thema worden geregistreerd in zogenoemde basisregistraties, authentieke registers. Voorbeelden zijn de Basisregistratie Personen met alle persoonsgegeven van inwoners van Nederland en de Basisregistratie Inkomen met onder meer het belastbaar inkomen van 13.000 Nederlanders. Zoals de naam al aangeeft worden de gegevens in deze registers beschouwd als authentiek, de enige waarheid, vanuit de bron. De registraties worden zorgvuldig opgezet en beheerd. Afnemers van de gegevens die twijfelen aan de juistheid hebben de verplichting  om deze twijfel te communiceren aan de beheerder.

Belangrijke onderwerpen hier bij: Vertrouwen, Privay, Beveiliging en standaarden voor het delen van gegevens. En nog een belangrijke ontwikkeling: burgers krijgen in Europees recht steeds meer zelf zeggenschap over zijn gegevens. Dat betekent dat een burger ook steeds meer zelf mag beschikken over zijn gegevens, en – binnen grenzen – bepalen wie ze mag (her)gebruiken. Dat kan dan ook een partij buiten de overheid zijn.

Er wordt continue gewerkt aan verdere uitbreiding van deze onderstroom. Steeds meer worden zo wijzigingen in de situatie van de burger automatisch doorvertaald naar rechten en plichten. Daarbij is vaak geen of beperkt input nodig van die burger.

De uitdaging voor de overheid is om deze onderstroom geen – duistere – onderwereld te laten worden. Dat vereist expliciete transparantie naar de burger over vastleggng en hergebruik van zijn gegevens. Daar wordt aan gewerkt.

 

Meer weten?

Meer weten over mij en wat ik voor jou en je organisatie kan betekenen? Neem dan gewoon even contact op.

Contact

Copyright © 2017 Johan Gritter